Schaktfritt prioriterat när Eon Värme bygger fjärrkyla

Eon Värme planerar en rejäl satsning på utbyggnad av fjärrkylanätet i Mellansverige. För att minimera miljöstörningen i samband med byggandet, och samtidigt sänka byggkostnaden, tänker man utnyttja schaktfri teknik i så stor utsträckning som möjligt.

Johan Lundberg AB kommer att ge stöd i hela processen; från projektering och upphandling till genomförande och utvärdering.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB