Johan Lundberg utbildar internationella studenter i schaktfritt

Här om dagen samlades ett 25-tal studenter vid högskolan i Halmstad för att lära sig mer om schaktfritt. Bland åhörarna fanns förutom elever från Sverige även elever från flera andra länder.

– Det är roligt att det finns ett stort intresse av att lära sig mer om schaktfritt. Dessa elever kommer ju att vara morgondagens beslutsfattare. Därför känns det extra angeläget att de känner till den schaktfria tekniken. Hur man kan dra nytta av dess fördelar för att spara tid och pengar, samt orsaka minimalt med störning.

– Speciellt roligt var det då en ung man kom fram efteråt och sa: ”Det här var mycket bra, detta skall jag ta med hem till mitt land…”

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB