Nya ansikten på Johan Lundberg AB.

Efterfrågan ökar och företaget växer så det knakar.  För att Johan Lundberg själv ska kunna fokusera på problemlösning och kundkontakter har organisationen förstärks med två personer. Samtidigt har man skapat en flexibel process som gör det möjligt att dela upp projektens delar på flera personer. Målet är att dels att förstärka expertrollen, dels att öka hela organisationens kapacitet.

Borringenjören Nils Håkanson har redan ingått i Johan Lundbergs nätverk ett bra tag. Han har drygt 35 års erfarenhet av borrning och arbetar som projektledare med utredningar och dokumentation som specialitet. Nils har bland annat ett förflutet på SKB där han bland annat sysslade med utredningar och provborrning i samband med val av slutförvar för kärnavfall.

Senaste tillskottet till teamet är Ian Hutchings, en erfaren tekniker som är född i Liverpool men har levt i Sverige största delen av sitt liv. Ian är en erfaren projektledare och har även arbetat med försäljning och marknadsföring. Han kommer närmast från Alstom där han arbetat med tåg och järnvägsinfrastruktur.

– Tack vare min tidigare erfarenhet som projektledare så vet jag vad beställarrollen innebär, säger Ian Hutchings. Det kommer jag utan tvivel att ha nytta av framöver, inte minst förståelsen för beställarens användning av konsulter. – Det känns bra att teamet växer, säger Johan Lundberg. Inte nog med att vi kan jobba effektivare; nu har vi också resurser att åta oss större uppdrag.

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB