Medlem i SSTT’s arbetsgrupp.

SSTT står för Scandinavian Society for Trenchless Technology, vilket är den skandinaviska grenen av en internationell organisation vars syfte är att främja schaktfritt ledningsbyggande. Johan Lundberg ingår numera i SSTT’s svenska arbetsgrupp.

– Schaktfri teknik är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och miljö. Därför känns det både angeläget och viktigt att på alla sätt medverka till att sprida kunskap om den schaktfria teknikens alla möjligheter, säger Johan Lundberg.

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB