Nu startar vi utbildning inom schaktfritt!

Många vill lära sig mer om schaktritt, och därför kommer vi till vintern att börja genomföra utbildningar inom schaktfritt. Den första kursen är en 3-dagars grundutbildning för ledningsägare inom VA. Preliminära kursmoment:

  • Vilka schaktfria tekniker finns
  • När ska olika metoder användas
  • Projektering av schaktfritt
  • Upphandling och ekonomi
  • Praktiskt genomförande – fällor, fel och genvägar
  • Praktikfall
  • Med mera

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB