Världsunik borrmetod för elindustrin lanserad. Vi var där!

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima bestämde sig Tyskland för att stänga sina kärnkraftverk. Istället ska ny vindkraft från Nordsjön transporteras söderut genom landet. Detta betyder att många nya högspänningsledningar ska byggas.

Luftledningar är både komplicerade och tidsödande att bygga, och att gräva ned markledningar är nästan lika svårt eftersom myndigheter och markägare ställer mycket höga krav på återställning. För att lösa problemet har företaget Herrenknecht på rekordtid utvecklat en ny borrmetod för schaktfri förläggning av skyddsledningar för högspänningskablar.

Den nya borrmetoden, som kallas E-power pipe, gör det möjligt att förlägga ledningarna på normalt kabeldjup i sträckor ända upp till 1500 meter. Metoden är mycket noggrann och den nyutvecklade borrkaxhanteringen innebär minimal påverkan på omgivningen. 

Den 15 december hade 150 deltagare från hela världen samlats i södra Tyskland för att bevittna världspremiären för den nya metoden. Och givetvis var vi på plats.  

– Vi måste vara väl uppdaterade över vilka nya tekniker som utvecklas, säger Johan Lundberg. Genom att introducera ny teknik kan vi hjälpa våra kunder att spara stora pengar. Vi gjorde likadant för drygt 1,5 år sedan då den nya borrmetoden Pipe Express användes i ett projekt för Stockholm Vatten. Den nya metoden innebar en kostnadsbesparing för ledningsägaren på drygt 60 miljoner kronor.

– Det är verkligen tillfredsställande att få arbeta med metoder och lösningar som inte bara spar pengar åtkunderna, utan också innebär mindre störning, kortare byggtid och mindre miljöpåverkan. 

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB