Ramavtalet som gynnar både beställare och entreprenör

För att få ännu större nytta av metoderna ville man på Jönköpings Kommun få tillgång till fler entreprenörers tjänster. Då behövdes en ny typ av ramavtal och man tog kontakt med Johan Lundberg AB.

Vi gjorde en bred teknik- och behovsanalys inriktad på framtiden. Jönköpings Kommun ville t ex kunna utnyttja sina egna resurser när det passade. Vi kartlade också entreprenörernas inriktning och styrkor.
Resultatet blev ett ramavtal där alla som uppfyllde kraven fick vara med. Entreprenörerna var lyriska – äntligen fick de göra just de jobb dem är bäst på, och kan tacka nej när förutsättningarna inte stämmer. Kanske är Jönköpings ramavtal det första som är lika positivt för entreprenören som för beställaren?

Referensprojekt

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB