David Jacobsson

Överföringsledningar

Då begreppet överföringsledningar kom på tal under en kafferast på kontoret insåg vi att det fanns mycket intressant att diskutera. Vi satte oss ner med David Jacobsson, Johan Lundberg AB Göteborg, för att diskutera ämnet. David Jacobsson, tidigare ordförande för SSTT, har under större delen av sitt...

Fortsätt läsa

Mikrotunnelprojekt i hamn.

Lodbrok lyfter upp mikrotunnelmaskinen i Värtahamnen. 1 års förberedelser tog det innan första spadtaget sattes i marken. Jan Wandeby från Uppsala kontoret har varit byggledare för projektet och är mycket nöjd med slutresultatet. Trots alla utmaningar som dök upp under projektets gång, tillägger...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Rörnät & Klimat 2021

Ett stort Tack till Svenskt Vatten och SSTT för gårdagens webbinarium om schaktfritt under Rörnät & Klimat 2021, och tack till alla som medverkade! Det blev ett matnyttigt event med intressanta ämnen och diskussioner, och vi var otroligt glada att höra Joacim Kullinger från Styrud som specifikt...

Fortsätt läsa

Hållbarhet, Agenda 2030 och schaktfria lösningar

Hållbarhetsmålen och Agenda 2030 har lyft fram frågor om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. När det gäller förnyelse av det svenska ledningsnätet är detta givetvis centralt. Från politisk nivå med klimatbudgetar till EPD’er för rörmaterial ställs branschen inför nya krav och frågor. Att...

Fortsätt läsa

Julhälsning

Bäste besökare, Vi vill börja med ett stort Tack. Tack för det här året – det utmanande samhällsläget till trots. Förra året vid den här tiden satt vi på kontoret och blickade tillbaka på lyckade projekt, nyrekryteringar och nya satsningar. Det gör vi även i år, men från hemma-kontor vid...

Fortsätt läsa

DCA x Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB tillkännager inträdet i DCA. Under flera år har vi haft stor nytta av det viktiga arbete DCA (Drilling Contractors Association) har gjort inom Styrd Borrning. Vi är nu stolta över att som första skandinaviska organisation blivit upptagna som medlemmar i europeiska DCA. Nyheten...

Pressmeddelande

Fortsätt läsa

Pressmeddelande

Johan Lundberg Oy i Finland tillkännager utnämningen av en ny styrelsemedlem. Vi är mycket stolta över att få informera om att Jari Kaukonen har gått med i Johan Lundberg Oy:s styrelse. Jari är för närvarande ordförande för International Society for Trenchless Technology (ISTT) och har...

Pressmeddelande

Fortsätt läsa

Mer för pengarna med rätt ramavtal

Varje dag förser Roslagsvatten 130.000 människor med dricksvatten. Bolaget arbetar i kommunerna Österåker, Knivsta, Vallentuna och Ekerö samt i Vaxholms stad.  I Österåker och Vaxholm svarar Roslagsvatten även för all infrastruktur inom VA samt sköter avfallshanteringen. Man hjälper även Täby...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB