”Att samarbeta med Johan Lundberg AB betyder trygghet.”

Hagalunds bangård med Hagalundsdepån är Sveriges största rangerbangård för persontrafik. Den ligger i stadsdelen Järva inom Solna kommun. På området finns även norra Europas största underhållsdepå för tåg. Depån ägs av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen och hyrs ut till företag som sysslar...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Ramavtalet som gynnar både beställare och entreprenör

För att få ännu större nytta av metoderna ville man på Jönköpings Kommun få tillgång till fler entreprenörers tjänster. Då behövdes en ny typ av ramavtal och man tog kontakt med Johan Lundberg AB.Vi gjorde en bred teknik- och behovsanalys inriktad på framtiden. Jönköpings Kommun ville t ex kunna...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

grävskopa

Ibland lönar det sig att göra tvärtom

När Fortum skulle dra en högspänningskabel under E4 i Stockholm var tanken att använda schaktfri teknik på sex delsträckor. Johan Lundberg AB engagerades för att göra en förstudie kring projektet. Vi såg direkt att det gick att ersätta borrning med schakt på en av sträckorna. Allt som krävdes var...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

JLAB nytt jobb

Ny teknik sparade miljoner åt Borlänge Energi

Översvämningar har länge varit ett stort problem i Borlänge. Därför behövde dagvattenledningarna byggas ut, men förhållandena var besvärliga. Med traditionell schakt skulle mer än 10 000 bilar med schaktmassor behöva köra genom centrum. Den preliminära kostnadskalkylen pekade på 20-30 miljoner. Och...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Världsunik borrmetod för elindustrin lanserad. Vi var där!

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima bestämde sig Tyskland för att stänga sina kärnkraftverk. Istället ska ny vindkraft från Nordsjön transporteras söderut genom landet. Detta betyder att många nya högspänningsledningar ska byggas.Luftledningar är både komplicerade och tidsödande att bygga, och...

Fortsätt läsa

”Nästa gång ska vi kontakta Johan Lundberg tidigare”

Under Råån i södra Helsingborg går en 400 mm vattenledning från 1940-talet som ställt till en rad problem, bl a flera allvarliga läckor. NSVA (ett gemensamt VA-bolag för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp) tänkte byta ut ledningen men gå upp i dimension till 560...

Fortsätt läsa

Johan Lundberg AB kommer till Göteborg!

I slutet av mars öppnar vi kontor i Göteborg. Hittills har det fungerat att ha vårt högkvarter i Uppsala, men efterfrågan på våra tjänster har ökat kraftigt de senaste åren att vi vill komma närmare kunderna. Att första etableringen utanför Uppsala blev Göteborg är naturligt – Västsverige...

Pressmeddelande

Fortsätt läsa

Avancerad mikrotunnling under Nissan

Laholmsbuktens VA, där Halmstad kommun ingår, hade länge varit oroliga för de båda tryckavloppsledningar som korsar Nissan mitt i Halmstad. Ledningarna är av gjutjärn, har en diameter av 500 mm och är vitala för hela avloppsnätet. Ett haveri skulle kunna ställa till riktigt obehagliga problem...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


  • In English
  • Suomi

© 2022 Johan Lundberg AB