Johan Lundberg talade vid SSTT årsmöte 2012

Vid SSTT’s årsmöte 2012 var Johan en av dem som fått förmånen att framföra en presentation. Som första talare ut på scen var Jan Eliasson, som bekant brinner för frågan om rätten till rent vatten för alla. Därefter var det Johans tur. Han talade om viktiga aspekter vid projektering för schaktfritt...

Fortsätt läsa

Missa inte Johan Lundbergs föredrag vid SSTT 16-17 April

Johan Lundberg har fått förtroendet att vara en av föredragshållarna vid SSTT’s årliga konferens som i år går av stapeln i Stockholm. SSTT är den skandinaviska grenen av branschorganisationen för schaktfritt ledningsbyggande. Mycket händer i branschen och vi ser en trend att aktörerna i...

Fortsätt läsa

Inhämtning- och avsättning av information

Nu har vi varit i Tyskland igen! Varför det kan man fråga sig? För att schaktfria alternativ fortsatt skall vara konkurrenskraftiga i jämförelse med konventionella rörläggningsmetoder gäller det att ständigt förnyas. Vi har tittat på vad ett flertal av de tyska tillverkarna har att erbjuda i...

Fortsätt läsa

Hur ska det här sluta?

När Johan Lundberg AB föddes kunde jag inte ana att gensvaret från marknaden skulle bli så starkt. Idag är vi tre personer som jobbar heltid med smarta schaktfria lösningar. Och uppdragen kommer från alla led i kedjan – beställare, konsulter, projektörer och entreprenörer. Allt fler verkar inse...

Fortsätt läsa

Byggnation av ny vindkraft med hjälp av schaktfri teknik

I vår strävan efter att arbeta för miljöns bästa och samtidigt tillmötesgå ett behov på marknaden har Johan Lundberg AB deltagit i vindkraftmässan i Stockholm den som hölls den 14-15 september. Vi för fruktbärande resonemang med fler ledande vindkraftsbolag om hur schaktfri teknik kan hjälpa dem....

Fortsätt läsa

Nytt uppdrag åt SKB.

SKB, Svensk Kärnbränslehantering, har gett Johan Lundberg AB uppdrag att vara med i en undersökning om en speciell borrteknik. Uppdraget innehåller bland annat borrningar med mycket höga krav på precision. – Självklart är vi stolta över att få samarbeta med ett högteknologiskt företag som SKB....

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Medlem i SSTT’s arbetsgrupp.

SSTT står för Scandinavian Society for Trenchless Technology, vilket är den skandinaviska grenen av en internationell organisation vars syfte är att främja schaktfritt ledningsbyggande. Johan Lundberg ingår numera i SSTT’s svenska arbetsgrupp. – Schaktfri teknik är ett effektivt sätt att spara...

Fortsätt läsa

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


  • In English
  • Suomi

© 2022 Johan Lundberg AB