Stockholm Vatten skriver avtal med Johan Lundberg AB

Stockholm Vatten levererar dricksvatten till mer än en miljon människor i Stockholm, samt renar avloppsvatten från hushåll och industrier. Ledningsnätet, som omfattar hela 530 mil ledningar, växer snabbt. Även ledningsrenovering pågår ständigt. I flera avseenden är Stockholm Vatten en föregångare....

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Borrad VA-ledning i Nynäshamns kommun?

En aktuell fråga i samband med nyexploatering i Nynäshamn är om en borrad självfallsledning genom berg kan underlätta anslutningen till det kommunala VA-nätet. Johan Lundberg AB fick för en tid sedan uppdraget att utreda detta. I utredningen har ingått förslag på ledningssträckning, inmätning av...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Stort intresse för Johan Lundberg på VA-mässan!

Varje dag under årets VA-mässa, som genomfördes i Stockholm 22-24 september, höll Johan Lundberg en kort föreläsning om schaktfri teknik och dess fördelar. Publikutrymmet var begränsat, och det var bara första dagen som stolarna räckte till. Övriga dagar var det överfullt – till och med gångarna...

Fortsätt läsa

Beställ nya handboken om schaktfritt!

Många projektörer, entreprenörer och beställare vet för lite om schaktfri teknik för ledningsbyggnad och ledningsrenovering. Någon aktuell litteratur på området finns inte. – Min nya handbok försöker minska osäkerheten och besvara många av de frågor som ställs, säger Johan Lundberg. Den går igenom...

Fortsätt läsa

Ökat sug efter schaktfritt i lågkonjunktur

När ekonomin är i botten, efterfrågan minskar och skatteintäkterna krymper blir det allt viktigare att spara pengar. Vid ledningsbyggnad går det i många fall att sänka kostnaden rejält genom att utnyttja schaktfri teknik – helt eller delvis. Om det finns ytskikt som är kostsamma att återställa, ger...

Fortsätt läsa

Premiär för Johan Lundberg AB

Den 1 september slår det nya konsultföretaget Johan Lundberg AB officiellt upp portarna. För första gången får du som projekterar, bygger eller köper schaktfri ledningsbyggnad tillgång till helt neutral expertis med många års erfarenhet. Vi vet att intresset (och behovet) är stort. Vi är optimistiska...

Fortsätt läsa

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


  • In English
  • Suomi

© 2022 Johan Lundberg AB