Kestävä kehitys ja No-Dig

Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla. Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035 vain, jos myös kunnat ja alueet tekevät aktiivista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. (Lähde ym.fi)

Infrarakentamisen aikaisia haitallisia päästöjä voidaan vähentää keskimäärin 80%, kun valitaan kaivamaton ratkaisu. Kaivamaton tekniikka aiheuttaa paljon vähemmän häiriötä yhteiskunnan eri toiminnoille kuin aukikaivamalla tehtävät työt. Se on myös useimmiten paljon halvempaa ja nopeampaa kuin kaivaminen.

Jotta kaivamaton ratkaisu on oikeasti tehokas ja kestää käytössä 50-100 vuotta, sen tulee olla oikein valittu maaperäolosuhteet ja käyttötarkoitus huomioiden. Suunnittelussa täytyy ymmärtää erilaisia kaivamattomia tekniikoita ja missä olosuhteissa niitä voi käyttää, niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja saavutettavissa olevia kokonaishyötyjä.

Kestävä kaivamaton ratkaisu huomioi kaikki osa-alueet. Me Johan Lundberg-yhtiöissä teemme töitä, että:

  • Ratkaisu olisi pitkäikäinen
  • Ratkaisu olisi heti ja jatkuvasti toimiva
  • Ratkaisu aiheuttaisi minimaalisesti negatiivia ympäristövaikutuksia

Paras kaivamaton ratkaisu täyttää asiakkaan odotukset ja toimii laadukkaasti loppuasiakkaalle pitkällä aikavälillä ja vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Mielestämme kaivamattomilla tekniikoilla on tärkeä rooli hiilineutraaliuden ja päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa! Ota rohkeasti yhteyttä keskustellaksesi lisää.

Johan Lundberg Oy on itsenäinen ja riippumaton suunnittelutoimisto kaivamattoman (No-Dig) tekniikan alueella.


© 2021 Johan Lundberg OY