HSY:n No-dig asennusten laadunparannusprojekti

Johan Lundberg Oy apuna HSY:n no-dig-asennusten laadunparannusprojektissa.

HSY aloitti viime vuonna projektin, jonka tarkoituksena on käydä läpi menetelmittäin asioita, joilla voidaan parantaa kaivamattoman asennusprojektin loppulaatua. Projektissa määriteltyjä laatuun vaikuttavia tekijöitä siirretään tapauskohtaisesti myös tarjouspyyntödokumentteihin, jotta osapuolet osaavat ottaa asiat hyvissä ajoin huomioon.

Projektin ensivaiheeseen valitut menetelmät ovat tuttuja, kuten pitkäsujutus, pakkosujutus ja sukkasujutus. Myöhemmin on tarkoitus käsitellä myös erilaisia porauksia ja tunkkauksia. Työryhmässä on laaja joukko HSY:n asiantuntijoita verkko- ja investointiosastolta. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2021.

Herättikö aihe mielenkiintosi? Juttele lisää Jukan kanssa.

Johan Lundberg Oy on itsenäinen ja riippumaton suunnittelutoimisto kaivamattoman (No-Dig) tekniikan alueella.


© 2021 Johan Lundberg OY