Muotoputkea Puijon jyrkkään rinteeseen

Johan Lundberg Oy on nyt Gidon Infra. Lue lisää

Johan Lundberg Oy (JLOY) oli suunnittelijana haastavassa Puijon rinteen vesijohdon saneerausprojektissa. Rinteen noin 45° kaltevuus asetti valittavalle menetelmälle omat vaatimuksensa.

Ensimmäiseksi Kuopion Vesi Oy halusi saada näkemyksen parhaasta tavasta saneerata vesijohto: Aluksi arvioitiin soveltuvat menetelmät ja materiaalit, tehtiin eri no-dig-vaihtoehtojen kustannusarviointi, suositus saneeraustavalle ja riskien arviointi. Kun saneeraustapa oli päätetty, JLOY laati rakennussuunnitelman sekä toimi rakennuttajakonsulttina tehden kaikki tarvittavat asiakirjat suomeksi ja englanniksi tarjouspyyntöjä varten. Rakennusvaiheessa toimimme myös tilaajan osoittamana teknisenä valvojana. Monissa hankkeen vaiheissa pidettiin yhteyytä myös kansainvälisiin alan toimijoihin, jotta asiakkaalle löytyisi paras mahdollinen saneerausvaihtoehto.

Menetelmäksi valikoitui muotoputkisujutus ja urakoitsijana toimi ruotsalainen Pollex AB.

Kuopion Vesi Oy:n rakennuttajainsinööri Jani Liukkonen on tyytyväinen projektin kulkuun: ”Projekti onnistui todella hyvin. Koko projektin aikana JLOY:n asiantuntijoilla oli oikeanlainen rentous tekemiseen ja heitä oli myös helppo lähestyä millä asialla tahansa. Urakoitsija Pollex Ab:n n työryhmä oli mukava ja asiallinen ja tekeminen oli todella ammattitaitoista.”

Johan Lundberg Oy:n asiantuntijat ovat iloisia, että saimme kulkea lupauksemme mukaisesti asiakkaan rinnalla alun määrittelyistä valmiiksi saneerattuun linjaan asti!

johanlundbergoy, kaivamaton tekniikka, muotoputki, nodig, Referenssi, vesihuolto

Johan Lundberg Oy on itsenäinen ja riippumaton suunnittelutoimisto kaivamattoman (No-Dig) tekniikan alueella.


© 2021 Johan Lundberg OY