Esitutkimus

Valitsemalla kaivamattoman ratkaisun voit säästää suuria summia rahaa ja vähentää reilusti vaikutuksia ympäristöön. Kaivamattomiin projekteihin liittyy toki aina tietty riski – voi käydä kalliiksi käyttää väärää menetelmää väärässä paikassa. Ja virheet aiheuttavat lisäkustannuksia monella eri tavalla:

  • Lisätyö, tilaaja on pakotettu maksamaan epäonnistuneesta yrityksestä.

  • Vaihtaminen kalliimpaan menetelmään, jota ei ole kilpailutettu.

  • Ajanmenetys, sen lisäksi että kuluttajat kärsivät ja joutuvat odottamaan projektin uudelleen aloittamista.

Viisaat tilaajat hankkivat itselleen ajoissa parhaat mahdolliset päätöksentekodokumentit antamalla meidän tehdä esitutkimuksen. Me lähdemme edellytyksistä, jotka ovat tiedossa ja vastaavat ydinkysymyksiin:

  • Onko kaivamatonta vaihtoehtoa?

  • Miltä se voi näyttää?

  • Mitä se maksaa?

  • Kuinkä vähennetään projektin riskejä?

Tekemämme esitutkimus helpottaa tilaajan päätöksentekoa. Samalla esitutkimus pienentää niin teknisiä, ympäristöön vaikuttavia kuin taloudellisiakin riskejä projektin suunnittelun, hankinnan ja läpiviemisen aikana.

Kun tehdään oikein jo alusta alkaen, se tarkoittaa aina isoja säästöjä. Jos vertaat esitutkimuksen kustannuksia muutaman päivän odottamattomaan työmaan pysähtymiseen projektin aikana, on esitutkimus edullista.

Johan Lundberg Oy on itsenäinen ja riippumaton suunnittelutoimisto kaivamattoman (No-Dig) tekniikan alueella.


© 2021 Johan Lundberg OY