Suunnittelu

Emme koe, että tehtävämme on käyttää kaivamatonta tekniikkaa maksoi, mitä maksoi. Kun perinteinen kaivaminen on paras vaihtoehto, suosittelemme luonnollisesti sitä. Ja koska kaivamaton tekniikkaa vaatii suurempaa tarkkuuttaa, vaikuttaa se tietysti koko työskentelytapaamme.

Prosessin aikana on tärkeää kartoittaa kaikki hankkeen edellytykset ja faktat. Sen jälkeen työ muodostuu soveltuvien vaihtoehtojen arvioimisesta ja toimivan ratkaisun löytämisestä ilman ennakko-oletuksia.

Työskentelemme aina portaittain etenevän työskentelymallin kautta. Olemme nimenneet mallin “Lundbergin portaiksi”. Ensimmäinen porrasaskelma, tarveanalyysi ja esitutkimus, on tärkein. Siinä tutkimme, onko ylipäänsä sellainen kaivamaton ratkaisu olemassa, joka tyydyttää verkostonomistajan vaatimukset.

Jo tässä vaiheessa teemme karkean kustannusarvion, joka osaltaan auttaa päättämään, jatketaanko projektia. Usein näyttää siltä, että säästöjen mahdollisuus on niin suuri, että jo se yksinään riittää päätöksentekoperusteeksi. Jos tilaaja niin toivoo, voimme ottaa vastuun koko projektin johtamisesta – ajatuksesta valmiiseen linjaan asti.

Johan Lundberg Oy on itsenäinen ja riippumaton suunnittelutoimisto kaivamattoman (No-Dig) tekniikan alueella.


© 2021 Johan Lundberg OY