Om Johan Lundberg AB

Konsultföretaget Johan Lundberg AB grundades 2009 i Uppsala. Grundaren Johan Lundberg har lång branscherfarenhet som projektledare, utbildare, fackboksförfattare och visionär. Företaget är oberoende specialister på schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering och arbetar främst inom Sverige men åtar sig gärna uppdrag från hela Norden.

Schaktfritt används bara vid en bråkdel av alla de projekt där tekniken skulle ge fördelar. Ändå vet de flesta som arbetar med ledningsbyggande och ledningsunderhåll att schaktfritt ger en rad fördelar på olika områden.

Orsaken är i de flesta fall osäkerhet – man vågar inte chansa utan väljer det gamla vanliga istället. Det är här Johan Lundberg AB har sin mission och det är här vi, tack vare vårt oberoende, har nått så stora framgångar.

Oberoende specialister på schaktfritt ledningsbyggande

En beprövad process i kombination med lång erfarenhet gör att vi redan i förstudien kan ersätta osäkra antaganden med fakta, och därigenom eliminera osäkerhet. Sedan finns vi med i projektets alla steg, från projektering och upphandling till genomförande och utvärdering.

Under de första tio åren har Johan Lundberg AB utvecklats stabilt och etablerat sig på fler platser i landet och i Finland. Expansionen fortsätter.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2022 Johan Lundberg AB