Etikett: Referensprojekt

Ramavtalet som gynnar både beställare och entreprenör

För att få ännu större nytta av metoderna ville man på Jönköpings Kommun få tillgång till fler entreprenörers tjänster. Då behövdes en ny typ av ramavtal och man tog kontakt med Johan Lundberg AB.Vi gjorde en bred teknik- och behovsanalys inriktad på framtiden. Jönköpings Kommun ville t ex kunna...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

grävskopa

Ibland lönar det sig att göra tvärtom

När Fortum skulle dra en högspänningskabel under E4 i Stockholm var tanken att använda schaktfri teknik på sex delsträckor. Johan Lundberg AB engagerades för att göra en förstudie kring projektet. Vi såg direkt att det gick att ersätta borrning med schakt på en av sträckorna. Allt som krävdes var...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

JLAB nytt jobb

Ny teknik sparade miljoner åt Borlänge Energi

Översvämningar har länge varit ett stort problem i Borlänge. Därför behövde dagvattenledningarna byggas ut, men förhållandena var besvärliga. Med traditionell schakt skulle mer än 10 000 bilar med schaktmassor behöva köra genom centrum. Den preliminära kostnadskalkylen pekade på 20-30 miljoner. Och...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Avancerad mikrotunnling under Nissan

Laholmsbuktens VA, där Halmstad kommun ingår, hade länge varit oroliga för de båda tryckavloppsledningar som korsar Nissan mitt i Halmstad. Ledningarna är av gjutjärn, har en diameter av 500 mm och är vitala för hela avloppsnätet. Ett haveri skulle kunna ställa till riktigt obehagliga problem...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Pipe Express utsett till årets NoDig-projekt 2015

I samband med årsmötet för Scandinavian Society of Trenchless Technology utsågs årets NoDig-projekt. Vinnare blev den schaktfria ledningsbyggnad som Stockholm Vatten under senvintern genomfört i Huddinge.Utmaningen var att förlägga en kilometerlång, grov ledning på normalt djup i ett vattensjukt...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Nytt uppdrag åt SKB.

SKB, Svensk Kärnbränslehantering, har gett Johan Lundberg AB uppdrag att vara med i en undersökning om en speciell borrteknik. Uppdraget innehåller bland annat borrningar med mycket höga krav på precision. – Självklart är vi stolta över att få samarbeta med ett högteknologiskt företag som SKB....

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Hjälp – det ligger ledningar där grunden ska byggas!

I våras började byggandet av Stockholmsarenan – en ny idrotts- och evenemangsarena i närheten av Globen. När grundläggningsjobbet skulle starta upptäckte man att Stockholm Vattens VA-ledningar låg i vägen och måste flyttas. Men omläggningen av ledningarna var komplicerad. Bland annat skulle ledningarna...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Fortum Värme tar hjälp vid fjärrvärmeutbyggnad

Fortum Värme ansluter nya kunder i Mälardalen. Inte så sällan skall vägar, järnvägar vattendrag och andra hinder passeras för att ledningarna skall komma fram. Att använda schaktfri teknik i dessa situationer är väl beprövat och en lösning som bevisligen orsakar mindre störning av trafik och övrig...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


  • In English
  • Suomi

© 2022 Johan Lundberg AB