Förstudie

Genom att välja schaktfritt går det både att spara stora pengar och att minska miljöpåverkan rejält. Schaktfria projekt är dock alltid förenade med en viss risk – att använda fel metod på fel plats kan bli mycket kostsamt. Och misstag orsakar extrakostnader på flera olika sätt:

  • Merarbete genom att beställaren tvingas betala för det misslyckade försöket.

  • Byte till kostsammare metod som inte är konkurrensutsatt.

  • Tidsförlust, plus att abonnenter/konsumenter drabbas och får vänta på projektets omstart.

Beslutsunderlag till schaktfria projekt

Kloka beställare skaffar sig bästa möjliga beslutsunderlag tidigt genom att låta oss göra en förstudie. Vi utgår från de förutsättningar som är kända och besvarar kärnfrågorna:

  • Finns ett schaktfritt alternativ?

  • Hur kan det se ut?

  • Vad blir kostnaden?

  • Hur minskar man de risker som finns i projektet?

Vår förstudie underlättar för beställaren att fatta rätt beslut, och reducerar risken för tekniska, miljömässiga eller ekonomiska överraskningar under projektering, upphandling och genomförande.

Att göra rätt ifrån början betyder alltid stora besparingar. Och i jämförelse med bara någon dags oplanerat stillestånd i projektet, är förstudien billig.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2022 Johan Lundberg AB