Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

PE-ledning

Rör av polyetenplast, en termoplast av enbart kolväten. Finns i olika densitetsformer. Exempelvis har PEM medium densitet och PEH hög. PE är det vanligaste materialet idag vid nyförläggning av vatten- och övriga trycksatta ledningar.

Används inom No-Dig både vid nyförläggning och renovering. Vanligast förekommande är standardiserade tryckrör- SDR 17 och SDR 11. För dimension upp t o m 90 mm används slangar. I större dimension används normalt stumsvetsade raka släta längder av rör på 6 eller 12 m.