Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Polyuretan

Vanligen förkortat till PU. Vattensvällande plast som kan användas för att belägga tryckavloppsledningar med nytt invändigt korrosionsskydd. Enligt Norska folkhälsoinstitutet finns det inget som hindrar att metoden även används även till vattenledningar. Metoden är särskilt lämpad för att stoppa invändig korrosion i mindre dimensioner där flödesarean inte får minskas nämnvärt. Se Metodbeskrivning Beläggning-PU.

Metoden är sällsynt i Sverige, dock finns en svensk leverantör med produkten PU-liner.