Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Undulation

Våglik, slumpmässig variation från projekterad ledningslinje. Orsak till undulation kan vara t.ex. begränsad mätnoggrannhet, att mätning sker bakom borrhuvudets läge så att avvikelser upptäcks först flera meter efter att de har skett eller att styrningen i sig orsakar undulationer - t.ex. rullborrkrona som styrs med fast vinkel, sk doglegg, vilken går rakt fram genom kontinuerlig styrning i cirkel.