Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Punktrenovering

Renovering med s k kortstrumpa:

Flexibla foder avsedda för renovering av kortare avsnitt i ledning. Punktrenovering med kortstrumpa är främst lämpat då enstaka fel förekommer på ledning som i övrigt är i gott skick.

Renovering med Manschetter:

Manschetter är delade korta rör som är vikta med ett litet överlapp. Består vanligen av rostfritt stål med gummipackning mot befintligt rör. Då manuell installation inte är möjlig används robot som expanderar manschetten ut mot befintlig rörvägg och låser det på plats. Till viss del är det möjligt att åtgärda rör där rörvägg delvis har kollapsat och tvärsnitt ej längre är cirkulärt.

Renovering med Foginjektering:

Foginjektering används för renovering och tätning av fogar i betongledning. En robot med gummibälgar provtrycker varje fog och injekterar bruk i fogar som kräver åtgärd. Speciellt lämpad för att fylla hålrum kring ledning skapade genom bortspolning av material med inrinnande vatten. Dock kan många fel inte åtgärdas, såsom sprickor, ytskador m m.

Foginjektering av ledning är sällsynt i Sverige.