Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Hammarborrkrona

Vid hammarborrning används en borrkrona bestående av stål med hårda stift av volframkarid. Borrkronan är en slitdel som nöts ut och måste bestyckas med nya stift eller ersättas med en ny vid jämna mellanrum.

Hammarborrkronans funktion är flerfaldig. Dels så är borrkronan utformad med kanaler som leder luft som har expanderat i sänkhammaren så att borrkax kan blåsas ut på ett effektivt sätt. Dels så är hammaren till för att lösgöra berg på ett effektivt sätt.

Vid hammarborrning i berg måste hammarborrkronan roteras kontinuerligt mellan varje slag för att hammaren ska ge effektiv framdrift och för att minimera slitage. Borrkronan har hårda stift som slår mot berget så tryckhållfastheten överskrids och berget pulveriseras lokalt, dessutom utbreder sig sprickor. Om kronan roterar slår stiften på olika punkter varje gång. Sprickorna som utbreder sig kan då få kontakt med varandra så att flisor lossnar, vilket gör borrningen mer effektiv än om hela bergets volym måste pulveriseras till ett fint damm. Om hammaren inte hade roterar så arbetar stiften enbart genom pulverisering och gräver sig djupare tills att berget får kontakt med övriga delar av kronan och framdriften avstannar.

Vid hammarborrning i jord används foderrör och då används normalt även en ringborrkrona. Ringborrkronan fästes vid foderröret och har till uppgift att skapa en spalt mellan foderrör och omkringliggande jord samt att dra i foderröret så att det följer med in i det borrade hålet. Sänkhammaren driver på både borrkronan och ringborrkronan när den slår.

Det är även möjligt att använda en hammarborrkrona med utfällbara "vingar" istället för ringborrkrona. Dessa vingar kan fällas in så att hela borrkronan kan föras tillbaka ut genom foderröret. Denna utformning används ibland vid grundläggningsarbeten (vertikala foderrör), där man inte vill bli tvungen att lämna kvar en ringborrkrona i marken för varje foderrör, oavsett borrlängd.

Karbidstiftens form väljs för att passa de geotekniska förutsättningar. För hård svenskt granit kan formen liknas vid en pistolkula, med endast en halvsfär som sticker upp vid borrkronans yta. I mjukare bergarter används spetsigare stift som kan liknas vid en gevärskula; den vassare spetsen gör dessa stift mer produktiva, men i hårt berg slits de mycket snabbt ned eller går sönder.